PIB în creștere față de primul trimestru 2019!

PIB în creștere pe primul trimestru din 2020. Fie că ne raportăm la ultimul segment de 3 luni din 2019 și mai ales la perioada similară din 2019!

PIB în trimestrul I a crescut față de trimestrul IV 2019 cu 0,3%. Iar față de același trimestru din anul 2019, indicatorul a înregistrat o creştere cu 2,4% pe seria brută şi cu 2,7% pe seria ajustată sezonier, anunță INS.

Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial nu s-a modificat, ca urmare a revizuirii estimărilor pentru trimestrul I 2020, faţă de varianta provizorie 1 publicată la 9 iunie 2020.

Care sunt cifrele

Produsul Intern Brut – date ajustate sezonier – estimat pentru trimestrul I 2020 a fost de 272.074,7 milioane lei preţuri curente. În creştere – în termeni reali – cu 0,3% faţă de trimestrul IV 2019 şi cu 2,7% faţă de trimestrul I 2019.

Ca serie brută, Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul I 2020 a fost de 215.965,2 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 2,4% faţă de trimestrul I 2019.

Comparativ cu varianta provizorie (1), dinamica PIB şi a valorii adăugate brute a rămas neschimbată, ca de altfel şi volumul şi contribuţia impozitelor nete pe produs.

Volumul valorii adăugate brute pe ramuri

Volumul valorii adăugate brute pe ramuri de activitate nu a înregistrat, în general, modificări importante. Au existat însă și excepții. Precum:comerţul cu amănuntul şi ridicata, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, transport şi depozitare, hoteluri şi restaurantecu o reducere a volumului de activitate de 0,5 puncte procentuale.

Ca și activitaţile de spectacole, culturale şi recreative; reparaţii de produse de uz casnic şi alte servicii. În cazul cărora s-a consemnat o creştere a volumului de activitate de 0,9 puncte procentuale.

Modificări în utilizarea PIB

Din punctul de vedere al utilizării PIB, modificări semnificative ale contribuţiei la creşterea PIB, între cele două estimări, au înregistrat: cheltuiala pentru consumul final individual şi colectiv al administraţiilor publice. Este vorba despre o evoluție de la +0,2% la +1,0%, ca urmare a creşterii volumului lor de activitate de la 100,9% la 105,0%.

Dar și formarea brută de capital fix, de la +0,9% la +2,0%. Și aceasta ca urmare a modificării volumului său de activitate de la 105,9% la 113,1%. În fine, exportul net, de la -3,2% la -2,2%.

Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial. Pe baza modificării modelelor adoptate, a numărului de regresori folosiţia modificării seriilor brute şi a numărului de observaţii disponibile.

Lasă un răspuns