Joia Mare din Saptămâna Patimilor. Cina cea de Taină, Rugăciunea din Grădina Ghetsimani și trădarea de către Iuda. Tradiții și obiceiuri

În Joia Mare este rânduit să prâznuim patru evenimente din Săptamâna Patimilor, primele două făcându-se ziua, iar celelalte doua în noaptea de joi spre vineri: Spălarea picioarelor mucenicilor, Cina cea de taină, Rugăciunea din grădina Ghetsimani și vânzarea și prinderea Domnului.

În această zi se citesc cele 12 Evanghelii ale sfintelor și mântuitoarelor Patimi ale lui Iisus Hristos.

Spălarea picioarelor mucenicilor de către Mântuitor

,,După ce le-a spălat picioarele și Și-a luat hainele, S-a așezat iar la masă și le-a zis: Înțelegeți ce v-am făcut Eu? Voi Mă numiți pe Mine: Învățătorul și Domnul, și bine ziceți, căci sunt.

Deci, dacă Eu, Domnul și Învățătorul, v-am spălat vouă picioarele, și voi sunteți datori ca să spălați picioarele unii altora; Că v-am dat vouă pildă, că precum v-am făcut Eu vouă, să faceți și voi.”(IOAN 13,12-15)

Această spălare este simbolul curățeniei, dar ea înviorează și corpul obosit în acele locuri de multă umblare pe jos și de văpaia soarelui.

CINA CEA DE TAINĂ – așezarea Sfintei Cuminecaturi.

,,Iar când s-a făcut seară, a șezut la masă cu cei doisprezece ucenici. Și pe când mâncau, Iisus a zis: Adevărat grăiesc vouă, că unul dintre voi Mă va vinde. Și întristându-se foarte, au început să-I zică fiecare: Nu cumva eu sunt, Doamne? Iar El, răspunzând, a zis: Cel care a întins cu Mine mâna în blid, acela Mă va vinde. Fiul Omului merge precum este scris despre El. Vai însă acelui om prin care Fiul Omului se vinde! Mai bine era de omul acela dacă nu se năștea. Și Iuda, cel ce L-a vândut, răspunzând a zis: Nu cumva sunt eu, Învățătorule. Răspuns-a lui: Tu ai zis.

Și luând pâinea, mulțumind, a frânt și le-a dat lor, zicând: Acesta este Trupul Meu care se dă pentru voi; aceasta să faceți întru pomenirea Mea.

Asemenea și paharul, după ce au cinat, zicând: Acest pahar este Legea cea nouă, întru Sangele Meu, care se varsă pentru voi.”(LUCA 22,19-20)

Rugăciunea lui Iisus din Grădina Ghetsimani

Grădina Ghetsimani o grădină frumoasă de măslini unde Iisus obișnuia să se roage în liniște, este considerată cea mai nobilă dintre toate rugăciunile. Această rugă fierbinte a lui Iisus către Dumnezeu este redată în Ioan, capitolul 17, versetele 1-26.

,,Precum M-ai trimis pe Mine în lume, și Eu i-am trimis pe ei în lume. Pentru ei Eu Mă sfințesc pe Mine Însumi, că și ei să fie sfințiți întru adevăr.

Dar nu numai pentru aceștia Mă rog, ci și pentru cei ce vor crede în Mine, prin cuvântul lor, că toți să fie una, după cum Tu, Părinte, întru Mine și Eu întru Ține, așa și aceștia în Noi să fie una, că lumea să creadă că Tu M-ai trimis.

Și slavă pe care Tu Mi-ai dat-o, le-am dat-o lor, că să fie una, precum Noi una suntem: Eu întru ei și Tu întru Mine, că ei să fie desăvârșiți întru unime, și că să cunoască lumea că Tu M-ai trimis și că i-ai iubit pe ei, precum M-ai iubit pe Mine.” (IOAN 17, 17-23)

Tradarea lui Iisus de către Iuda

După aceea, arătându-Se om, spune ucenicilor: “Întristat este sufletul meu până la moarte” (Matei 26, 38) și S-a rugat în Grădina Ghetsimani cu sudoare de sânge (Luca 22, 44). Iuda cunoștea locul și, luând câtiva soldați, a venit să-L prindă. A fost prins și dus la Ana, la Caiafa, și în cele din urmă la Pilat. Acum Petru se va lepăda de trei ori de Hristos, tăgăduind că-L cunoaște.

 Pentru a ne reaminti de toate acestea, seară se scoate în mijlocul bisericii Sfânta Cruce.

Tradiții si obiceiuri

În Joia Mare  se vopsesc ouăle roșii pentru Paște. Culoarea roşie a ouălor aminteşte de sângele lui Iisus, care a curs pe cruce pentru mântuirea omenirii.

 În popor se spune că Fecioara Maria a adus un coş cu ouă pentru soldaţii care il păzeau pe Iisus răstignit pe Cruce. Coşul a fost aşezat sub Cruce, iar sangele Mântuitorului a curs pe ouă. Astfel ele au dobândit culoarea roşie. Coaja oului reprezintă piatra mormântul iar spargerea cojii reprezintă Învierea. De aceea la ciocnirea ouălor de Paște se spune ,,Hristos a înviat” . site news

Lasă un răspuns