Cuvântul Ortodox

Duminica Vindecării orbului din naștere. Sfântul Simeon

Pe 24 mai 2020, calendarul ortodox marcheaza Duminica a VI-a după Sfintele Paști și anume, cea a orbului vindecat de către Iisus Hrisos. Tot la această dată este sărbătorit Sfântul Cuvios Simeon.

Vindecarea orbului din naștere

Duminica Orbului, Duminica a șasea după Paști, încă poartă un ecou al marelui praznic al Învierii. Orbul din naștere a primit de la Mântuitorul Iisus Hristos nu numai lumina ochilor trupești, fapt care, fără îndoială, i-a adus o negrăită bucurie.

El a fost luminat și sufletește; mintea, inima și vointă lui dovedind o vedere mai înaltă decât cea fizică, în fiinta lui vădindu-se, cu anticipare, darurile luminii Învierii.

Dovada o avem în felul înțelept în care le-a vorbit celor care-l ispiteau, fariseii interogându-l mai abitir ca, peste veacuri, milițienii pe opozanți, la anchetele din țările comuniste. A doua explicație a legăturii cu praznicul Învierii decurge din faptul că izvorul Siloamului, la care după ce s-a spălat, după porunca Mântuitorului, orbul și-a căpătat vederea, prevestește botezul creștin.

Noi cunoaștem, din istoria Bisericii, că în primele secole ale creștinismului, la Paști, erau botezați catehumenii. La botez erau îmbrăcați în haine albe, pe care le purtau toată săptămâna luminată, ca simbol al curăției lor, dar și al luminării dobândite.

Sfântul Cuvios Simeon

Sfântul Cuvios Simeon a trăit în secolul al VI-lea. S-a născut în Antiohia Siriei (522). La vârsta de 6 ani ajunge în pustie, la părintele Ioan. Prin purtarea de grijă a acestui părinte, s-a dat celor mai aspre nevoințe de postiri, privegheri și rugăciune.

Sfântul Cuvios Simeon a petrecut mulți ani pe stâlp, rugându-se lui Dumnezeu și cântând psalmi. Sub călăuzirea lui Dumnezeu, el s-a retras într-un munte numit Minunat de către însuși Domnul. De la numele acestui munte, Simeon s-a numit și el „cel din Muntele Minunat.” Vindeca cele mai cumplite boli, îmblânzea fiarele sălbatice, vedea la mari depărtări de loc, și pătrundea în inimile oamenilor. Uneori petrecea fără somn și câte treizeci de zile; iar alteori trăia chiar și mai mult fără hrană, căci primea hrana cerească din mâinile îngerilor.

Sfântul Cuvios Simeon a trecut la cele veșnice la șaptezeci și cinci de ani.

Tot în această zi, facem pomenirea:
– Sfântului Vincențiu de Lerin (secolul al V-lea);
– Sfinților Mucenici Meletie Stratilatul;
– Sfinților Ioan, Ștefan, Serapion Egipteanul și Calinic Magul;
– A doisprezece comiți și tribuni, a trei femei: Marciana, Paladia și Sosona și a doi prunci: Chiriac și Hristina. site news

Lasă un răspuns