Duminica a II-a după Paști (Duminica Sfântului Toma). Arătarea lui Hristos în fața apostolilor după Înviere. Ce sfinți sunt prăznuiți în această zi

Data de 26 aprilie 2020, marcheaza a doua duminică de după Paști, când în vremea aceea, Iisus Hristos i s-a arătat Sfântului Apostol Toma. De aici vine denumirea de ,,Duminca Sfântului Toma”.

Acesta n-a putut să accepte cu uşurinţă adevărul Învierii mărturisit de ceilalţi ucenici care, în ziua de Paşti, Îl văzuseră pe Domnul Înviat. Când Iisus apare din nou în „foişorul de sus” de pe Sion la toţi Apostolii Săi, atunci îi îngăduie lui Toma să-I pipăie rănile spre a se convinge.

Cum s-a arătat Hristos apostolilor

La prima arătare a Domnului după Înviere, către apostolii Săi, aflăm de la Sfântul Evanghelist Ioan că „Toma, unul din cei doisprezece, cel numit Geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus” (Ioan 20, 24). Întrebarea legitimă care se ridică este: unde era Toma? Un răspuns pertinent îl oferă Sinaxarul Bisericii Iacobite Siriene din Malabar – India, care arată că din Vinerea Sfintelor Pătimiri Apostolii nu mai știau nimic despre ce se întâmplase cu Domnul nostru Iisus Hristos, rămânând ascunşi de frica iudeilor.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, Toma a ieşit de unde erau ascunşi Apostolii şi a mers la mormântul unde era îngropat trupul Domnului Iisus Hristos, dar văzând paza militarilor romani, nu s-a apropiat, mergând mai departe să caute mâncare pe care să o ducă fraţilor săi întru apostolie. Când s-a întors, a aflat de la ceilalţi Apostoli că Domnul a înviat şi ei L-au văzut.

Mărturisirea Sfântului Evanghelist Ioan despre Învierea Domnului

Dovada Învierii cu Trupul a Domnului o constată Sfântul Apostol Toma la opt zile după Înviere. Iată ce spune Sfântul Evanghelist Ioan despre acest moment: „Și după opt zile, ucenicii Lui erau iarăși înăuntru și Toma împreună cu ei. Și a venit Iisus, ușile fiind încuiate, și a stat în mijloc și a zis: Pace vouă! Apoi a zis lui Toma: Adu degetul tău încoace și vezi mâinile Mele și adu mâna ta și o pune în coasta Mea și nu fi necredincios, ci credincios” (Ioan 20, 26-27).

Toma a atins Trupul Mântuitorului și a spus: „Domnul meu și Dumnezeul meu!”, iar Iisus i-a spus: „Pentru că M-ai văzut, ai crezut. Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut” (Ioan 20, 28-29).

Prin arătarea la opt zile după Înviere, Domnul a vrut să confirme marele eveniment al Învierii Sale, ferindu-l de orice atac și de orice formă de contestare, astfel încât să dăinuiască drept o certitudine și realitate pentru cei care însetează după adevăr.

Sfinții prăznuiți astăzi

  • pomenirea Sfântului Mucenic Vasile, episcopul Amasiei
  • Sfânta Glafira
  • Preacuvioasa Iusta
  • Preacuviosul Nestor
  • Sfinții Mucenici Chiril, Chindeu și Tasie din Axiopolis; site news

Lasă un răspuns