Declarația unică se depune până la 30 iunie 2020, inclusiv

Declarația unică se depune până la 30 iunie 2020, inclusiv, cu acordarea unor bonificații, anunță ANAF.

Obligațiile fiscale anuale sunt: impozitul pe venit, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate. ANAF acordă o bonificație de 5% din aceste sume. Condiția? Toate aceste obligaţii fiscale de plată se sting prin plată sau compensare, integral, până la data 30 iunie 2020 inclusiv.

O bonificație de 5% se oferă și pentru depunerea declaraţiei unice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. Așa cum precizează art. 79 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Declarația unică

Declarația unicã se utilizează pentru declararea venitului realizat și definitivarea impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale datorate pentru anul 2019. Totodata, folosește și pentru estimarea obligațiilor datorate pentru anul 2020.

Declarația unicã se depune de către persoanele fizice care realizeazã, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din:

 • activitãți independente, drepturi de proprietate intelectualã, cu excepția contribuabililor pentru care impozitul se reține la sursa
 • cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă, activități agricole, piscicultură și/sau silvicultură
 • transferul titlurilor de valoare
 • venituri din alte surse (de exemplu: câștiguri din transferul de monedă virtuală sau venituri impozabile ca urmare a cesiunii de creanță).

Potrivit Mediafax, care citează ANAF, Declarația unicã se depune și de cãtre persoanele fizice rezidente care realizeazã venituri din strãinãtate, supuse impozitãrii în România (de exemplu:

 • venituri din activitãți independente
 • venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectualã
 • venituri din cedarea folosinței bunurilor
 • venituri din activitãți agricole, pisciculturã, silviculturã
 • venituri sub formã de dividende
 • venituri sub formã de dobânzi
 • venituri din premii
 • venituri din jocuri de noroc
 • câștiguri din transferul titlurilor de valoare etc.).

În condițiile actuale, când este foarte importantă respectarea distanțării sociale, Agenția Națională de Administrare Fiscală amintește contribuabililor că pot depune Declarația unică prin intermediul serviciului „Spaţiul Privat Virtual” (SPV) sau pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

Lasă un răspuns