Calendar creștin ortodox, 9 decembrie. Rugăciune puternică rostită astăzi

Calendar creștin ortodox, 9 decembrie. Rugăciune puternică rostită astăzi. În ziua de 9 decembrie, Biserica ortodoxă face pomenirea veştii primite de Sfânta Ana, mama Maicii Domnului, prin care Îngerul Domnului o înştiinţa despre sfânta zămislire a Preacuratei Maici a lui Hristos.

Calendar creștin ortodox, 9 decembrie. Rugăciune puternică rostită astăzi. Părinții Maicii Domnului sunt Sfinții Ioachim și Ana, care, atât de mult s-au rugat lui Dumnezeu, încât au devenit părinți la o vârstă înaintată.

Rugăciunea Sfintei Ana pentru dobândirea de prunci

Calendar creștin ortodox, 9 decembrie. Rugăciune puternică rostită astăzi. „Doamne Dumnezeule, Atotţiitorule, Cel ce numai cu cuvântul Tău ai făcut cerul şi pământul cu toate cele ce sunt într-însele; Dumnezeule, Cel ce ai zis făpturilor Tale să crească şi să se înmulţească, Tu cel ce ai binecuvântat pe Sara, soţia lui Avraam, şi la bătrâneţile ei a născut pe Isaac, şi ai dăruit Anei, ce era stearpă, pe Samuil Prorocul şi alţi copii, dă-mi şi mie roadă pântecelui meu, şi nu mă lăsa să rămân pururea de ocară şi urgie oamenilor. Adonai, Doamne Savaot, Tu Care ştii ocara nerodirii mele, dezleagă-mi durerea inimii mele, deschide pântecele meu, şi pe cea neroditoare arat-o roditoare cu Atotputernicia Ta… Şi orice voi naşte: fecior ori fecioară, o voi închina Sfinţiei Tale cu toată inima, dăruind-o Bisericii Tale pentru a-Ți sluji pururea acolo.”

Lasă un răspuns