Calendar creștin ortodox, 8 martie. Sărbătoare mare în prima duminică din Postul Paștilor – Dezlegare

Calendar creștin ortodox, 8 martie. Sărbătoare mare în prima duminică din Postul Paștilor – Dezlegare. Sfântul Ierarh Teofilact Mărturisitorul, episcopul Nicomidiei, este pomenit în calendarul creştin ortodox la 8 martie. Este dezlegare la ulei și vin.

Calendar creștin ortodox, 8 martie. Sărbătoare mare în prima duminică din Postul Paștilor – Dezlegare. Sfântul Teofilact a fost demnitar şi sfetnic de taină al împăratului iconoclast Leon Isaurul (717-740). Era şi prieten al Sfântului Tarasie, cel care a devenit patriarh al Constantinopolului şi a prezidat în această calitate cel de-al VII-lea Sinod Ecumenic de la Niceea (787).

Calendar creștin ortodox, 8 martie

Calendar creștin ortodox, 8 martie. Sărbătoare mare în prima duminică din Postul Paștilor – Dezlegare. În urma ridicării în treapta de patriarh a Sfântului Tarasie, Sfântul Teofilact, împreună cu Sfântul Mihail al Sinadelor, lăsând lumea, a intrat în viaţa monahală, fiind trimis de patriarh la o mănăstire aflată în apropierea Mării Negre.

Calendar creștin ortodox, 8 martie. Sărbătoare mare în prima duminică din Postul Paștilor – Dezlegare. Mai pe urmă, Sfântul Teofilact a fost hirotonit episcop al Nicomidiei. În scaunul episcopal, Sfântul Teofilact a arătat o grijă deosebită faţă de săraci şi bolnavi, ridicând spitale, azile şi case pentru străinii călători.

Calendar creștin ortodox, 8 martie. Sărbătoare mare în prima duminică din Postul Paștilor – Dezlegare. Când mişcarea iconoclastă a avut o revenire, în timpul împăratului Leon Armeanul (813-820), a fost exilat de către acesta. A trăit în exil timp de 30 de ani, până la sfârşitul vieţii pământeşti, într-o veche localitate, Strovilon, de pe ţărmul turcesc al Mării Negre.

Sărbătoare mare în prima duminică din Postul Paștilor

Calendar creștin ortodox, 8 martie. Sărbătoare mare în prima duminică din Postul Paștilor – Dezlegare. Dar înainte de surghiun, mai mulţi ierarhi împreună cu Sfântul Teofilact au încercat să-l convingă pe împărat de rătăcirea gravă în care se află. După ce au vorbit toţi, s-a făcut tăcere şi atunci Sfântul Teofilact i-a spus împăratului iconoclast: „Ştiu că, nebăgând în seamă îndelunga răbdare a lui Dumnezeu şi neîngrijindu-te de mântuirea ta, te împotriveşti învăţăturilor celor vechi ale Sfinţilor Părinţi şi tulburi Biserica; dar va veni asupra ta o pierzare cumplită şi neaşteptată, o primejdie asemenea cu viforul şi nu vei afla pe acela care să te izbăvească dintr-însa”.

Calendar creștin ortodox, 8 martie. Sărbătoare mare în prima duminică din Postul Paștilor – Dezlegare. Pentru aceste cuvinte împăratul s-a înverşunat mai tare şi i-a condamnat la surghiun în diferite locuri. Dar prorocia Sfântului Teofilact s-a împlinit, căci, nu după mult timp, împăratul Leon Armeanul a suferit o moarte neaşteptată, fiind ucis în ziua de Crăciun de către gărzile sale.

Vezi ce trebuie să faci de astăzi până la Paști

Calendar creștin ortodox, 8 martie. Sărbătoare mare în prima duminică din Postul Paștilor – Dezlegare. În timpul împărătesei Teodora (842-856), trupul Sfântului Teofilact a fost adus în Nicomidia şi aşezat în biserica ctitorită de el. (sursa: vol. „Vieţile Sfinţilor”). site news

Lasă un răspuns