Calendar creștin ortodox, 31 martie. Sărbătoare mare, sfântul din ceata Maicii Domnului care se roagă pentru România

Calendar creștin ortodox, 31 martie. Sărbătoare mare, sfântul din ceata Maicii Domnului care se roagă pentru România. Sfântul Ipatie, pomenit în calendarul ortodox la 31 martie, a fost episcop al Gangrei – în Paflagonia, Asia Mică.

Calendar creștin ortodox, 31 martie

Calendar creștin ortodox, 31 martie. Sărbătoare mare, sfântul din ceata Maicii Domnului care se roagă pentru România. În această calitate a luat parte la Sinodul I Ecumenic de la Niceea, din anul 325. La Niceea, a condamnat împreună cu ceilalţi Sfinţi Părinţi erezia lui Arie, în prezenţa împăratului Constantin cel Mare (306-337).

Calendar creștin ortodox, 31 martie. Sărbătoare mare, sfântul din ceata Maicii Domnului care se roagă pentru România. Pentru viaţa curată şi pentru că era învrednicit cu darul facerii de minuni, era preţuit şi de fiul împăratului Constantin, împăratul Constanţiu (337-361), care a pus să fie zugrăvit pe o scândură chipul sfântului.

Calendar creștin ortodox, 31 martie. Sărbătoare mare, sfântul din ceata Maicii Domnului care se roagă pentru România. A fost ucis cu pietre de un grup de eretici novaţieni, numiţi mai târziu cathari, pentru că puneau mare accent pe „puritatea” celor pe care îi primeau în rândurile lor.

Calendar creștin ortodox, 31 martie. Sărbătoare mare, sfântul din ceata Maicii Domnului care se roagă pentru România. Trupul mucenicului a fost adus şi îngropat la Gangra, la mormântul său consemnându-se multe vindecări miraculoase. (sursa: vol. „Vieţile Sfinţilor”).

Troparul Sfântului Sfinţit Mucenic Ipatie, Episcopul Gangrei

Glasul al 4-lea

Calendar creștin ortodox, 31 martie. Sărbătoare mare, sfântul din ceata Maicii Domnului care se roagă pentru România. Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge, Sfinţite Mucenice Ipatie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Sfinţit Mucenic Ipatie, Episcopul Gangrei

Glasul 1

Calendar creștin ortodox, 31 martie. Sărbătoare mare, sfântul din ceata Maicii Domnului care se roagă pentru România. Cu curăţirea cea sufletească Dumnezeieşte într-armându-te şi rugăciunea cea neîncetată având-o ca pe o suliţă în mâini, cu tărie ai biruit cetele demonilor, Sfinte Sfinţite Părinte Ipatie; roagă neîncetat pe Hristos Dumnezeu, pentru sufletele noastre. site news

Lasă un răspuns