Calendar creștin ortodox, 26 martie. Sărbătoare mare astăzi, roagă-te lor pentru sănătate

Calendar creștin ortodox, 26 martie. Sărbătoare mare astăzi, roagă-te lor pentru sănătate. La data de 26 martie, Biserica ortodoxă prăznuiește Odovania praznicului Bunei Vestiri; Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; Sf. Mc. Montanus preotul şi soţia sa, Maxima; Sfinţii 26 de Mc. din Goţia.

Calendar creștin ortodox, 26 martie

Calendar creștin ortodox, 26 martie. Sărbătoare mare astăzi, roagă-te lor pentru sănătate. Arhanghelul Gavriil este una dintre căpeteniile îngerilor vestitori ai voii lui Dumnezeu. După mărturiile Sfintei Scripturii şi ale tradiţiei Bisericii, se spune că Arhanghelul Gavriil a fost cel care l-a învăţat pe Moise în pustiul Egiptului să scrie Cartea Facerii.

Calendar creștin ortodox, 26 martie. Sărbătoare mare astăzi, roagă-te lor pentru sănătate. Tot acesta i-a vestit Sfântului Proroc Zaharia că Elisabeta va naşte pe Înaintemergătorul Domnului, Sfântul Ioan Botezătorul. De asemenea, Arhanghelul Gavriil a adus vestea cea bună Sfintei Fecioare Maria.

Calendar creștin ortodox, 26 martie. Sărbătoare mare astăzi, roagă-te lor pentru sănătate. Reprezentat în iconografia Bisericii Ortodoxe ca având în mâini floarea de crin, Sfântul Arhanghel Gavriil este sărbătorit şi la 8 noiembrie, împreună cu Sfântul Arhanghel Mihail.

Calendar creștin ortodox, 26 martie. Sărbătoare mare astăzi, roagă-te lor pentru sănătate. Astăzi este şi odovania praznicului Bunei Vestiri. Odovanie se numeşte sfârşitul sărbătoririi unui praznic împărătesc sau a unui praznic mai deosebit. Sărbătoarea Bunei Vestiri este o sărbătoare mare rânduită în cinstea Maicii Domnului.

Calendar creștin ortodox, 26 martie. Sărbătoare mare astăzi, roagă-te lor pentru sănătate. Tot astăzi sunt pomeniţi Sfântul Mucenic Montanus preotul şi soţia sa, Maxima, care au suferit moarte martirică în timpul persecuţiei împăratului roman Diocleţian, în cetatea Singidunum (azi Belgrad). Martiriul celor doi sfinţi a avut loc în timpul celei mai vehemente prigoane declanşate împotriva creştinilor, în perioada anilor 303-304. (sursa: vol. „Vieţile Sfinţilor”). 

Sărbătoare mare astăzi, roagă-te lor pentru sănătate

Calendar creștin ortodox, 26 martie. Sărbătoare mare astăzi, roagă-te lor pentru sănătate. “O, Sfinte Arhanghele Gavriil, desăvârşit lucrătorule, care cu numele şi cu fapta mărturiseşti puterea Celui-Preaînalt, către puţinătatea omenească apleacă-te cu îngăduinţă, şi veghează-ne în ceasul rugăciunii noastre, şi călăuzeşte-ne spre împlinirea a toată dreptatea, cu mulţimea harurilor anume încredinţate ţie, că noi în puternicul tău ajutor cutezăm a nădăjdui şi ascultătoarei tale slujiri următori năzuim a ne face.

Calendar creștin ortodox, 26 martie. Sărbătoare mare astăzi, roagă-te lor pentru sănătate. Tu pe oameni cercetându-i din neam în neam, cu bunele şi cu relele noastre ne ştii; de aceea te rugăm să fii răbdător cu nedesăvârşirile noastre, sprijinindu-ne ca de rele să ne lepădăm, iar întru cele bune să sporim, căci de îndreptarea omului scris este că şi îngerii se bucură.

Calendar creștin ortodox, 26 martie. Sărbătoare mare astăzi, roagă-te lor pentru sănătate. Deci pricină de bucurie înlesneşte-ne să fim Puterilor cereşti celor fără de trup, peste care Dumnezeu fruntaş te-a rânduit, Voievod între Voievozii cei de sus. Fii bucuria noastră şi învredniceşte-ne să fim bucuria ta, ca întru Domnul bucuriei duhovniceşte să ne veselim.

Calendar creștin ortodox, 26 martie. Sărbătoare mare astăzi, roagă-te lor pentru sănătate. Rugăciunile noastre du-le la Dumnezeu cu iuţimea aripilor tale şi de vestirea ta mântuitoare nu ne lipsi pe noi, Binevestitorule, ca pe unii ce nădăjduim cu râvna duhului să biruim neputinţele cele trupeşti şi îngerilor asemănători să ne facem. Din tot sufletul şi cu tot cugetul nostru să aducem mulţămită, laudă şi închinăciune Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, Treimea cea de-o-fiinţă şi nedespărţită, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!” site news

Lasă un răspuns