Calendar creștin ortodox, 25 martie. Sărbătoare mare închinată Maicii Domnului – Cruce roșie

Calendar creștin ortodox, 25 martie. Sărbătoare mare închinată Maicii Domnului – Cruce roșie. Buna Vestire, sărbătoare rânduită în cinstea Maicii Domnului, este prăznuită de Biserica Ortodoxă la 25 martie.

Calendar creștin ortodox, 25 martie

Calendar creștin ortodox, 25 martie. Sărbătoare mare închinată Maicii Domnului – Cruce roșie. Sărbătoarea Bunei Vestiri este legată de vestea adusă de Arhanghelul Gavriil Fecioarei din Nazaret, când i se închină cu cuvintele „Bucură-te ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei” (Luca 1, 28).

Calendar creștin ortodox, 25 martie. Sărbătoare mare închinată Maicii Domnului – Cruce roșie. Evanghelia Sfântului Apostol şi Evanghelist Luca arată cum Arhanghelul Gavriil a fost trimis către Fecioara Maria din Nazaret pentru a-i vesti că a fost aleasă de Dumnezeu să aducă în lume pe Fiul Său, spre mântuirea oamenilor (Luca 1, 26-38). Fecioara Maria a fost încredinţată unui bătrân drept numit Iosif, sub rânduiala însoţirii, dar pentru păzirea fecioriei celei care L-a născut pe Dumnezeu.

Calendar creștin ortodox, 25 martie. Sărbătoare mare închinată Maicii Domnului – Cruce roșie. Fecioara Maria a trăit 12 ani în templul din Ierusalim, dar după ce împlinise vârsta la care celelalte fecioare părăseau locuinţa sfântă şi se măritau, Sfânta Fecioară nu mai avea îngăduinţa să stea în biserica Domnului.

Fecioară a lui Dumnezeu

Calendar creștin ortodox, 25 martie. Sărbătoare mare închinată Maicii Domnului – Cruce roșie. Însă, la cererea preoţilor şi arhiereilor de a părăsi templul şi de a intra în rânduiala ştiută, ea a răspuns că din scutece este dată lui Dumnezeu de părinţii săi. Deci, nu este cu putinţă să fie măritată cu om, nici nu se poate ca să fie silită spre nuntă, fiind fecioară a lui Dumnezeu Cel fără de moarte.

Calendar creștin ortodox, 25 martie. Sărbătoare mare închinată Maicii Domnului – Cruce roșie. „Arhiereii se minunau de acel lucru nemaiauzit, pentru că nicio fecioară n-a mai fost vreodată care să-I fi făgăduit Domnului cândva a sa feciorie în veci, ci numai Maria cea dintâi în lume s-a arătat astfel.

Calendar creștin ortodox, 25 martie. Sărbătoare mare închinată Maicii Domnului – Cruce roșie. Şi apropiindu-se de Chivotul Legii, după multă rugăciune, au primit răspuns, să se caute un bărbat vrednic, căruia să i se încredinţeze Sfânta Fecioară, sub rânduiala şi chipul însoţirii, pentru păzirea fecioriei.

Sărbătoare mare închinată Maicii Domnului – Cruce roșie

Calendar creștin ortodox, 25 martie. Sărbătoare mare închinată Maicii Domnului – Cruce roșie. Despre cum a fost ales acel bărbat, tradiţia Bisericii arată că s-a făcut în acest fel: din casa şi din seminţia lui David au fost aleşi bărbaţi fără femei, iar toiegele lor au fost puse în altar; al cărui toiag a înverzit, acela a fost ales pentru a i se încredinţa Fecioara Maria.

Calendar creștin ortodox, 25 martie. Sărbătoare mare închinată Maicii Domnului – Cruce roșie. Aşa i-a fost încredinţată Maica Domnului unui bătrân drept, numit Iosif, sub rânduiala însoţirii, dar pentru păzirea fecioriei celei care L-a născut pe Dumnezeu. Dreptul Iosif a luat-o în casa sa din Nazaretul Galileii.

Calendar creștin ortodox, 25 martie. Sărbătoare mare închinată Maicii Domnului – Cruce roșie. Aici, pe când se afla la rugăciune, a primit vestea adusă de Arhanghelul Gavriil, precum că a aflat har înaintea lui Dumnezeu, dovedindu-se vrednică să aducă în lume, ca om întrupat, pe Mântuitorul Iisus Hristos. site news

Lasă un răspuns