Calendar creștin ortodox, 2 ianuarie. Sărbătoare mare – Rugăciune puternică spusă doar astăzi

Calendar creștin ortodox, 2 ianuarie. Sărbătoare mare – Rugăciune puternică spusă doar astăzi. Pe data de 2 ianuarie, este prăznuit Sfântul Serafim de Sarov.

Calendar creștin ortodox, 2 ianuarie. Sărbătoare mare – Rugăciune puternică spusă doar astăzi. Sfântul Serafim de Sarov s-a născut la 19 iulie 1759, în oraşul Kursk din Rusia, primind la botez numele de Prohor. A rămas orfan de tată la vârsta de 3 ani.

Calendar creștin ortodox, 2 ianuarie. Sărbătoare mare – Rugăciune puternică spusă doar astăzi. Când a împlinit 17 ani, a plecat să îmbrăţişeze viaţa monahală la Lavra Pecerska de la Kiev. După un timp, îndrumat de Părintele Dositei din pustia Kitaev, a mers să îşi petreacă restul vieţii în Mănăstirea Sarovului. Pe 20 noiembrie 1778, tânărul Prohor a intrat în Mănăstirea Sarovului.

Calendar creștin ortodox, 2 ianuarie. Sărbătoare mare – Rugăciune puternică spusă doar astăzi. Prohor a primit numele de Serafim, iar un an mai târziu a fost făcut ierodiacon. În 1793, la 35 de ani, a fost ierotonit ieromonah. Curând după aceasta, împlinind 16 ani de mănăstire, Sfântul Serafim s-a retras într-o chilie, pe malul râului Sarovka.

Calendar creștin ortodox, 2 ianuarie. Sărbătoare mare – Rugăciune puternică spusă doar astăzi. S-a întors în mănăstire în anul 1810. Aproape trei ani a fost grav bolnav de hidropizie, o suferinţă în urma căreia întreg trupul se umflă din cauza reţinerii apei din corp.

Calendar creștin ortodox, 2 ianuarie. Sărbătoare mare – Rugăciune puternică spusă doar astăzi. Sfântul Serafim le-a spus celor din obştea mănăstirii: „M-am predat pe mine însumi adevăratului Doctor al sufletelor şi al trupurilor, Domnului nostru Iisus Hristos, şi Preacuratei Sale Maici. Dăruiţi-mi de dragul Domnului, cunoscutul remediu (Sfânta Euharistie).

Calendar creștin ortodox, 2 ianuarie. Sărbătoare mare – Rugăciune puternică spusă doar astăzi. Împărtăşit în chilia sa, Serafim se însănătoşi grabnic în urma apariţiei Maicii Domnului, înconjurată de Sfântul Petru şi Ioan Evanghelistul, care, arătând spre cel ce zăcea în pat a zis: „El este unul dintre ai noştri”, atingând cu sceptrul său şoldul drept al bolnavului, de unde s-a scurs toată apa afară.

Calendar creștin ortodox, 2 ianuarie. Sărbătoare mare – Rugăciune puternică spusă doar astăzi. În data de 2 ianuarie 1833, Sfântul Serafim de Sarov a murit, în timpul rugăciunii. A fost găsit în genunchi, cu mâinile încrucişate pe piept în faţa icoanei Maicii Domnului.

Calendar creștin ortodox, 2 ianuarie. Sărbătoare mare – Rugăciune puternică spusă doar astăzi. Canonizarea sa a fost săvârşită în anul 1903, la 70 de ani de la trecerea la cele veşnice.

Rugăciunea puternică împotriva bolilor, către Sfântul Serafim de Sarov

‘O, preasfinte Cuvioase și de Dumnezeu purtătorule Părinte Serafim, caută din slava ta cea de sus către noi cei smeriți și neputincioși, împovărați cu multe păcate, care cerem de la tine ajutor și mângâiere.

Apropie-te de noi cu inima ta cea plină de bunătate și ajută-ne ca să păzim fără de prihană poruncile Domnului, să ținem cu tărie credința ortodoxă, cu sârguință să-I aducem lui Dumnezeu pocăință pentru păcatele noastre în evlavie creștinească, cu harul bine să sporim și să fim vrednici de ajutorul și mijlocirea ta pentru noi înaintea lui Dumnezeu.

Părinte milostive, fii pentru noi cu adevărat călăuză spre mântuire și adună-ne la lumina cea neinserată a vieții veșnice prin mijlocirea ta cea bineplăcută, la Tronul Sfintei Treimi, ca să slăvim și să cântăm împreună cu toți Sfinții Numele cel vrednic de închinare, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, în vecii vecilor. Cinste Maicii Domnului. Amin”. site news

Lasă un răspuns