Calendar creștin ortodox, 1 aprilie. Sărbătoare mare astăzi, sfânta care a stat 47 de ani în post și rugăciune

Calendar creștin ortodox, 1 aprilie. Sărbătoare mare, sfânta care a stat 47 de ani în post și rugăciune. Pe data de 1 aprilie, este sărbătorită Maria Egipteanca.

Calendar creștin ortodox, 1 aprilie. Sărbătoare mare, sfânta care a stat 47 de ani în post și rugăciune. Maria Egipteanca s-a născut în Egipt. La vârsta de 12 ani şi-a părăsit părinţii şi a mers în Alexandria, unde, timp de 17 ani, a dus o viaţă desfrânată. La vârsta de 29 de ani, părăseşte Alexandria şi ajunge la Ierusalim.

Calendar creștin ortodox, 1 aprilie

Calendar creștin ortodox, 1 aprilie. Sărbătoare mare, sfânta care a stat 47 de ani în post și rugăciune. Ajunsă în Ierusalim, doreşte să intre în Biserica Sfântului Mormânt, însă, nu a putut înainta decât până la prag. Aici a simţit cum o putere nevăzută o opreşte. Încerca de mai multe ori să intre, dar fără rezultat. Este momentul când înţelege că modul ei de existenţă o face nevrednică de a intra în acest locaş.

Calendar creștin ortodox, 1 aprilie. Sărbătoare mare, sfânta care a stat 47 de ani în post și rugăciune. Se roagă Fecioarei Maria să facă posibilă intrarea sa în locaş, cu promisiunea că îşi va schimba întru totul modul de viaţă. Reuşeşte să se închine Sfintei Cruci şi ia decizia să-şi trăiască viaţa în pustia Iordanului. Cuvioasa Maria Egipteanca a stat aici 47 de ani, în post şi rugăciune.

Rugăciunea către Sfânta Maria Egipteana pentru îndreptarea vieții

Calendar creștin ortodox, 1 aprilie. Sărbătoare mare, sfânta care a stat 47 de ani în post și rugăciune. „Întru tine, maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioasă Maică Maria, duhul tău. Întru adânc a aşternut de demult toată oastea lui Faraon, puterea cea preaîntr-armată, iar Întrupându-Se Cuvântul a pierdut păcatul cel rău, Domnul Cel Preaslăvit, că Singur cu Slavă S-a preaslăvit.

Calendar creștin ortodox, 1 aprilie. Sărbătoare mare, sfânta care a stat 47 de ani în post și rugăciune. Aflând tu acum Strălucirea Frumuseţii cea plină de luciri şi a Razei Celei dătătoare de Lumină, luminează-mi, te rog, sufletul meu cel întunecat de patimi, prin rugăciunile tale cele către Domnul, Mărită Marie. Omorându-ţi odinioară sufletul, prin sfătuirea cea rea a şarpelui şi alunecând la fapte fără socoteală şi pogorându-l întru adâncimea pierzării, ai ales cele mai bune şi cele vremelnice le-ai defăimat.

Calendar creștin ortodox, 1 aprilie. Sărbătoare mare, sfânta care a stat 47 de ani în post și rugăciune. Cu cugete necuvioase, prin patimi mai înainte spurcându-ţi bunul neam al sufletului şi nerobirea şi purtând îmbrăcă­mintea cea murdară a stricăciunii, ai uitat de Slava cea mai presus de minte, a Celui Ce te-a zidit.

Calendar creștin ortodox, 1 aprilie. Sărbătoare mare, sfânta care a stat 47 de ani în post și rugăciune. Hrănindu-ţi gândul cu neoprirea şi cu deşertăciunea dezmier­dărilor, amăgind pe îndrăgitori, te-ai depărtat pe sineţi de împărtăşirea cea mai bună, punând împotriva ei semeţia a tot păcatul, vrednică de laudă. Fiindu-mi cugetul întinat de patimi şi rănit de păcate şi cumplit tulburându-se, curăţeşte-mă şi mă miluieşte de păcate, Ceea ce eşti Plină de har, Care ai născut Nestricăciunea Cea Înfiinţată şi Izvorâtoare de viaţă. Amin”. site news

Lasă un răspuns