ANUNȚ LANSARE APEL SELECȚIE

Asociația GAL Cociovaliștea Ilfov Nord Vest cu sediul in Mogoșoaia, str. Șoseaua București-Târgoviște, nr. 132, anunță lansarea apelului de selecție începând cu data de 09.12.2019 pentru următoarea măsură din Strategia de Dezvoltare Locală:

MĂSURA 3.2. SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI CE PUN ÎN VALOARE POTENȚIALUL NATURAL, CULTURAL, ISTORIC ȘI AL TRADIȚIILOR LOCALE, PRECUM ȘI INVESTIȚII ÎN CREAREA, ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘI EXTINDEREA TUTUROR TIPURILOR DE INFRASTRUCTURĂ LA SCARĂ MICĂ

Alocare financiară totală: 210.000 euro

Alocare financiară Apel selecție nr.2: 210.000 euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată este de 70.000 euro/proiect.

Suma minima nerambursabilă care poate fi acordată este de 5.000 euro/proiect.

Intensitatea sprijinului va fi de 100% din cheltuielile eligibile pentru proiecte negeneratoare de venituri și de 90% pentru proiecte generatoare de venituri.

Beneficiari eligibili:

  • Organizații Non-Guvernamentale ( ONG);
  • Asociația GAL Cociovaliștea Ilfov Nord-Vest ca ONG;
  • UAT-urile din componența GAL și asocieri între aceștia;

Proiectele se vor depune începând cu data de 09.12.2019 până la data de 20.12.2019 sau până la data la care valoarea proiectelor depuse depășește cu 150% alocarea financiară a apelului. Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL zilnic de luni până vineri în intervalul orar 09-17.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului elaborat de către GAL. Ghidul Solicitantului și toată documenția necesară sunt disponibile pe pagina web a măsurii www.masura-3.2.gal-ilfov-nv.ro , pe suport CD și pe suport tipărit la sediul GAL Cociovaliștea Ilfov Nord Vest.

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta telefonic sau prin e-mail.

Telefon mobil:

0721/261 112 – Alexandru Groșeanu, Director Executiv sau 0731/826 646 – Ciubotariu Valentina, Evaluator proiecte

Telefon fix : 031 3333 188

E-mail: gal.cociovalistea@gmail.com

Lasă un răspuns