ANUNȚ LANSARE APEL SELECȚIE

Asociația GAL Cociovaliștea Ilfov Nord-Vest cu sediul în Mogoșoaia, str. Șoseaua București-Târgoviște, nr. 132, anunță lansarea apelului de selecție nr. 4 începând cu data de 22.10.2019 pentru următoarea măsură din Strategia de Dezvoltare Locală:

MĂSURA 3.1. START-UP NON-AGRICOL ȘI DEZVOLTAREA IMM-URILOR

Alocare financiară totală a măsurii: 526.237 euro

Alocarea financiară a apelului de selecție nr. 4: 87.662 euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată este de 70.000 euro/proiect.

Intensitatea sprijinului nerambursabil va fi de maximum 90% .

Beneficiari eligibili:

  • Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din teritoriul GAL (II, IF, SRL, SRL-D);
  • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici;
  • Întreprinderi sociale;
  • Cooperative;
  • Persoane Fizice Autorizate.

Proiectele se vor depune începând cu data de 22.10.2019 până la data de 22.11.2019 sau până la data la care valoarea proiectelor depuse depășește cu 150% alocarea financiară a apelului. Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL zilnic de luni până vineri în intervalul orar 09-17.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborat de către GAL. Ghidul Solicitantului și toată documentația necesară sunt disponibile pe pagina web a măsurii www.masura-3.1.gal-ilfov-nv.ro , pe suport CD și pe suport tipărit la sediul GAL Cociovaliștea Ilfov Nord Vest.

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta telefonic sau prin e-mail.

Telefon mobil:

0721/261 112 – Alexandru Groșeanu, Director Executiv sau 0731/826 646 – Ciubotariu Valentina, Evaluator proiecte

Telefon fix : 031 3333 188

E-mail: info@gal-ilfov-nv.ro

Lasă un răspuns