Amânarea de la plată a facturilor de apă, energie, gaze, salubritate, servicii telefonice şi de internet, cablu TV, cerută de trei lideri politici

Amânarea de la plată a facturilor de apă, energie/, gaze, salubritate, servicii telefonice şi de internet, cablu TV va fi cerută de trei lideri politici. PSD, ALDE şi Pro România au anunţat că depun un proiect de lege care include o serie de facilităţi fiscale, amânare şi reeşalonare de plăţi acordate companiilor şi angajaţilor acestora. Astfel, se propune amânarea plăţilor la utilităţi atât pentru persoane fizice, cât şi pentru companii.

Care sunt măsurile propuse

Printre măsurile anunţate se numără amânarea plăţii, la cerearea operatorului economic, a contribuţiilor sociale aferente veniturilor din salarii şi a plăţii contribuţiei de asigurări sociale pentru o perioadă de trei luni, Acest lucru este valabil începând cu luna martie.

Pentru a beneficia de aceste prevederi, angajatorul trebuie să garanteze că păstrează pentru cel puţin 9 luni contractele de muncă ale angajaţilor. Proiectul propune amânarea la plată, la cerere, a plăţii utilităţilor, precum apă, energie, gaze, salubritate, servicii telefonice şi de internet, cablu TV. Măsura s-ar aplica atât pentru persoane fizice, cât şi pentru operatori economici.

„Astăzi, alături de ALDE şi PRO România, vom depune un proiect de lege la Parlament, cu o serie de facilităţi fiscale, amânare şi reeşalonare de plăţi. Ele vor fi acordate companiilor şi angajaţilor acestora”, a anunţat preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu.

Ce prevede proiectul

Art. 1 (1) La cererea contribuabilului, operator economic, se amână la plată contribuţiile de asigurări sociale aferente veniturilor din salarii şi veniturilor asimilate salariilor, aşa cum sunt definite la art. 146 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru o perioadă de 3 luni, începând cu luna martie 2020.

(2) La cererea contribuabilului operator economic, plata contribuţiei de asigurări sociale pentru aceste 3 luni se va face eşalonat. Acest lucru se va face în următoarele 12 luni ulterioare încetării facilităţii instituite la lit. a), în proporţie de 50% din volumul total scadent.

(3) Facilităţile prevăzute la alin. 1 si 2 se acordă sub condiţia păstrării valabilităţii contractelor de muncă existente la data de 1 martie 2020. Acestea trebuie menţinute timp de 9 luni de la intrarea in vigoare a legii.

(4) Pe perioada acordării facilităţilor de la alin. 1 si 2, salariaţii beneficiază de vechime în muncă. Contribuţiile sociale obligatorii vor fi completate de la bugetul de stat.

Art. 2. La cererea contribuabilului, operator economic, se amână la plată contribuţia asiguratorie pentru muncă aferentă veniturilor din salarii şi veniturilor asimilate salariilor. Acest lucru va fi valabil timp de 3 luni, din luna martie 2020.

Art. 3 Contribuabilii operatori economici, nu vor plăti dobânzi sau penalităţi de întârziere pentru perioada cât timp plata contribuţiilor este amânată.

Art. 4 (1) La cererea beneficiarului , persoane fizice şi operatori economici, se amână la plată, pentru o perioadă de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, plata serviciilor de utilităţi (apă, energie, gaze, salubritate, servicii telefonice şi de internet, cablu TV)

(2) La expirarea perioadei de trei luni menţionate la alin. (1), beneficiarii de servicii de utilităţi vor plăti sumele scadente. Acest lucru se va face eşalonat, pe o perioadă de 12 luni.

(3) Furnizorii de servicii de utilităţi vor eşalona debitele restante fără a depăşi raportul de 1/12 pe lună. site news

Lasă un răspuns